Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo KB
Beroepsgerichte programma's - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 7 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17210bouwtechniek-timmeren CSPE KB127◄0,8►
17212bouwtechniek-metselen CSPE KB128◄1,2►
17214bouwtechniek-schilderen CSPE KB1120,0
17216bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB100◄0,2►
17218bouw-breed CSPE KB129◄0,6►
17220elektrotechniek CSPE KB104◄0,8►
17222grafimedia CSPE KB82◄0,8►
17225installatietechniek CSPE KB1160,0
17227instalektro CSPE KB101◄1,1►
17229metalektro CSPE KB144◄1,1►
17231metaaltechniek CSPE KB119◄0,3►
17233transport en logistiek CSPE KB1100,0
17236voertuigentechniek CSPE KB126◄0,3►
17239verzorging CSPE KB119◄1,1►
17241uiterlijke verzorging CSPE KB125◄1,0►
17243zorg en welzijn-breed CSPE KB92◄1,2►
17245administratie CSPE KB114◄1,0►
17247handel en verkoop CSPE KB144◄1,0►
17249handel en administratie CSPE KB124◄1,2►
17251mode en commercie CSPE KB95◄1,0►
17253consumptief-bakken CSPE KB144◄0,4►
17255consumptief-horeca CSPE KB1480,0
17257consumptief-breed CSPE KB137◄0,3►
17259plantenteelt open teelten CSPE KB75◄0,6►
17261plantenteelt gesloten teelten CSPE KB81◄0,3►
17263groene ruimte CSPE KB78◄0,9►
17265bloembinden en -schikken CSPE KB770,0
17267dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB91◄0,2►
17269dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB109◄0,6►
17271verwerking agrarische producten CSPE KB80◄0,4►
17272agrarische bedrijfseconomie CSPE KB98◄0,9►
17273agrarische techniek CSPE KB73◄0,8►
17275landbouw-breed CSPE KB100◄0,9►
17277ICT-route CSPE KB88◄1,4►
17279techniek breed CSPE KB103◄0,6►
17281sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB100◄1,0►
17283intersectoraal, technologie en dienstverlening CSPE KB105◄1,2►
17285intersectoraal, technologie en commercie CSPE KB100◄0,9►
17287intersectoraal, dienstverlening en commercie CSPE KB101◄1,0►
17296profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE KB109◄0,9►
17299profielvak produceren, installeren en energie - CSPE KB110◄1,1►
17302profielvak mobiliteit en transport - CSPE KB139◄0,5►
17305profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE KB114◄0,2►
17308profielvak zorg en welzijn - CSPE KB102◄1,3►
17311profielvak economie en ondernemen - CSPE KB134◄1,1►
17314profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE KB127◄0,4►
17317profielvak dienstverlening en producten - CSPE KB144◄1,0►
17320profielvak groen - CSPE KB119◄0,8►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s hebben de profielvak-cspe-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De (plaatsvervangend) examensecretarissen van de profielvak-cspe-scholen zijn hierover op 11 april 2017 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.