Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo cse GL
Beroepsgerichte programma's - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 7 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17234transport en logistiek CSE GL521,0
17237voertuigentechniek CSE GL63◄0,9►