Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo BB
Beroepsgerichte programma's - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 7 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17209bouwtechniek-timmeren CSPE BB112◄0,6►
17211bouwtechniek-metselen CSPE BB113◄0,9►
17213bouwtechniek-schilderen CSPE BB114◄0,2►
17215bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB94◄1,0►
17217bouw-breed CSPE BB125◄0,7►
17219elektrotechniek CSPE BB92◄0,7►
17221grafimedia CSPE BB77◄0,4►
17224installatietechniek CSPE BB1030,0
17226instalektro CSPE BB113◄1,0►
17228metalektro CSPE BB128◄1,5►
17230metaaltechniek CSPE BB108◄0,5►
17232transport en logistiek CSPE BB820,0
17235voertuigentechniek CSPE BB118◄0,4►
17238verzorging CSPE BB107◄1,1►
17240uiterlijke verzorging CSPE BB108◄1,0►
17242zorg en welzijn-breed CSPE BB86◄0,8►
17244administratie CSPE BB94◄1,2►
17246handel en verkoop CSPE BB140◄1,2►
17248handel en administratie CSPE BB109◄1,1►
17250mode en commercie CSPE BB93◄1,1►
17252consumptief-bakken CSPE BB1610,0
17254consumptief-horeca CSPE BB137◄0,3►
17256consumptief-breed CSPE BB124◄0,4►
17258plantenteelt open teelten CSPE BB68◄0,3►
17260plantenteelt gesloten teelten CSPE BB720,0
17262groene ruimte CSPE BB77◄0,5►
17264bloembinden en -schikken CSPE BB700,0
17266dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB83◄0,2►
17268dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB104◄0,5►
17270verwerking agrarische producten CSPE BB88◄0,2►
17274landbouw-breed CSPE BB85◄0,8►
17276ICT-route CSPE BB75◄1,4►
17278techniek breed CSPE BB95◄1,1►
17280sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB95◄1,0►
17282intersectoraal, technologie en dienstverlening CSPE BB103◄0,6►
17284intersectoraal, technologie en commercie CSPE BB96◄1,1►
17286intersectoraal, dienstverlening en commercie CSPE BB91◄1,1►
17295profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE BB99◄1,1►
17298profielvak produceren, installeren en energie - CSPE BB100◄1,3►
17301profielvak mobiliteit en transport - CSPE BB128◄0,9►
17304profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE BB85◄1,2►
17307profielvak zorg en welzijn - CSPE BB96◄1,1►
17310profielvak economie en ondernemen - CSPE BB119◄0,6►
17313profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE BB1440,0
17316profielvak dienstverlening en producten - CSPE BB136◄0,7►
17319profielvak groen - CSPE BB149◄0,5►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s hebben de profielvak-cspe-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De (plaatsvervangend) examensecretarissen van de profielvak-cspe-scholen zijn hierover op 11 april 2017 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.