Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16164Nederlands CSE KB521,1
16168Frans CSE KB 420,9
16171Duits CSE KB461,5
16174Engels CSE KB450,4
16177Arabisch CSE KB461,0
16180Turks CSE KB440,7
16183Spaans CSE KB431,2
16186economie CSE KB451,2
16189maatschappijleer 2 CSE KB551,7
16192aardrijkskunde CSE KB542,3
16195geschiedenis en staatsinrichting CSE KB571,4
16198wiskunde CSE KB750,5
16201natuur- en scheikunde 1 CSE KB701,7
16205biologie CSE KB580,6