Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16165Nederlands CSE GL en TL530,9
16166Fries CSE GL en TL480,0
16169Frans CSE GL en TL470,8
16172Duits CSE GL en TL451,3
16175Engels CSE GL en TL450,5
16178Arabisch CSE GL en TL501,0
16181Turks CSE GL en TL500,5
16184Spaans CSE GL en TL441,7
16187economie CSE GL en TL560,9
16190maatschappijleer 2 CSE GL en TL631,6
16193aardrijkskunde CSE GL en TL571,3
16196geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL650,9
16199wiskunde CSE GL en TL770,7
16202natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL761,3
16203natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL681,2
16206biologie CSE GL en TL650,9
16207beeldende vakken CSE GL en TL631,0
16209muziek CSE GL en TL671,8
16210dans CSE GL en TL671,5
16211drama CSE GL en TL591,0
16208beeldende vakken CPE GL en TL (tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving)500,0