Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16163Nederlands CSE BB400,8
16167Frans CSE BB 371,0
16170Duits CSE BB350,6
16173Engels CSE BB400,0
16176Arabisch CSE BB391,0
16179Turks CSE BB350,7
16182Spaans CSE BB360,7
16185economie CSE BB500,6
16188maatschappijleer 2 CSE BB411,2
16191aardrijkskunde CSE BB511,9
16194geschiedenis en staatsinrichting CSE BB491,2
16197wiskunde CSE BB592,0
16200natuur- en scheikunde 1 CSE BB492,0
16204biologie CSE BB411,1