Omzettingstabellen centrale examens vmbo KB - papieren examens
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15468Nederlands CSE KB480,1
15477Duits CSE KB461,5
15482Engels CSE KB440,1
15492Spaans CSE KB452,1
15496economie CSE KB481,0
15501maatschappijleer 2 CSE KB551,5
15507aardrijkskunde CSE KB (nieuwe examenprogramma)551,9
15514geschiedenis en staatsinrichting CSE KB531,4
15519wiskunde CSE KB721,0
15524natuur- en scheikunde 1 CSE KB671,3
15531biologie CSE KB590,5