Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15470Nederlands CSE GL en TL510,2
15474Frans CSE GL en TL471,4
15479Duits CSE GL en TL471,5
15484Engels CSE GL en TL440,6
15493Spaans CSE GL en TL481,7
15498economie CSE GL en TL561,1
15503maatschappijleer 2 CSE GL en TL631,4
15510aardrijkskunde CSE GL en TL (nieuwe examenprogramma)600,8
15516geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL630,9
15521wiskunde CSE GL en TL761,0
15527natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL771,4
15528natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL650,9
15533biologie CSE GL en TL630,7
15534beeldende vakken CSE GL en TL710,7