Omzettingstabellen centrale examens vmbo KB - digitale examens
Algemene vakken - 2015

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het College van Toetsen en Examens vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem geen cijfers invoeren en kan de standaardscore niet via ExamenTester bepaald worden, dan kunt u gebruikmaken van de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c h1 h2 h3
Nederlands KB 0,3 0,1 - 0,1 0,1 - 0,0 0,4 - 0,0 0,1 0,0 45
Engels KB 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 45
Duits KB 0,6 1,0 - 0,6 1,2 - 1,2 0,9 - 1,2 0,9 0,9 45
economie KB 0,9 1,6 - 1,3 1,3 - 1,2 1,1 - 1,5 1,3 1,6 48
maatschappijleer 2 KB 0,3 1,2 - 0,7 0,5 - 1,0 0,5 - 0,4 1,0 0,6 57
wiskunde KB 1,0 1,1 - 1,6 1,1 - 1,2 1,0 - 1,2 0,6 1,2 66
natuur- en scheikunde 1 KB 1,7 1,0 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,4 1,5 60
biologie KB 0,7 0,6 - 0,7 0,8 - 0,9 0,4 - 0,9 0,7 1,0 56

Voor de dyslexie-versie 1a-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1a. Idem 1b-d en 1b. Idem h1-d en h1.
Bij Engels KB: idem 1c-d en 1c

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1 2 h1 h2
Frans KB 0,9 0,9 1,1 1,1 45
geschiedenis KB 0,3 0,3 0,1 0,1 58
aardrijkskunde KB *) 1,1 1,2 1,1 1,0 54

Voor de dyslexie-versie 1-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1. Idem h1-d en h1.

 

*) NB
Deze N-termen gelden niet voor bezemkandidaten. Bezemkandidaten hebben een papieren cse afgelegd.
De N-termen voor de papieren cse’s zijn via een afzonderlijke normeringsbrief bekend gemaakt.