Omzettingstabellen centrale examens vmbo BB - digitale examens
Algemene vakken - 2015

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het College van Toetsen en Examens vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem geen cijfers invoeren en kan de standaardscore niet via ExamenTester bepaald worden, dan kunt u gebruikmaken van de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c h1 h2 h3
Nederlands BB 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 1,2 0,9 1,3 1,1 0,9 1,1 40
Engels BB 0,8 0,7 0,9 0,5 0,5 1,2 0,6 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 36
Duits BB 0,7 0,8 - 1,3 0,9 - - - - 1,3 0,6 - 36
economie BB 1,6 1,3 - 1,5 1,3 - 1,1 1,2 - 1,7 1,4 1,5 42
maatschappijleer 2 BB 1,4 1,3 - 1,7 1,5 - - - - 1,7 1,2 - 51
wiskunde BB 1,6 1,5 1,3 1,9 1,6 1,2 1,6 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 54
natuur- en scheikunde 1 BB 1,8 1,8 - 2,0 2,2 - 2,2 2,3 - 2,7 2,1 1,9 48
biologie BB 1,0 1,3 - 1,6 1,4 - 1,4 1,5 - 1,7 1,2 1,1 37

Voor de dyslexie-versie 1a-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1a. Idem 1b-d en 1b. Idem h1-d en h1.
Bij Nederlands BB, Engels BB, wiskunde BB en nask1 BB: idem 1c-d en 1c

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1 2 h1 h2
Frans BB 0,7 0,7 0,7 0,7 39
geschiedenis BB 1,2 1,8 1,4 0,9 52
aardrijkskunde BB *) 1,9 1,8 1,6 1,7 51

Voor de dyslexie-versie 1-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1. Idem h1-d en h1.

 

*) NB
Deze N-termen gelden niet voor bezemkandidaten. Bezemkandidaten hebben een papieren cse afgelegd.
De N-termen voor de papieren cse’s zijn via een afzonderlijke normeringsbrief bekend gemaakt.