Omzettingstabellen centrale examens vmbo KB - papieren examens
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15168Nederlands CSE KB500,1
15177Duits CSE KB441,4
15182Engels CSE KB450,1
15186Arabisch CSE KB461,0
15189Turks CSE KB450,7
15192Spaans CSE KB402,1
15196economie CSE KB531,1
15201maatschappijleer 2 CSE KB561,5
15207aardrijkskunde CSE KB (nieuwe examenprogramma)551,8
15209aardrijkskunde CSE KB (bezem - oude examenprogramma)601,5
15214geschiedenis en staatsinrichting CSE KB541,4
15219wiskunde CSE KB751,0
15224natuur- en scheikunde 1 CSE KB681,3
15231biologie CSE KB600,5