Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15170Nederlands CSE GL en TL490,2
15171Fries CSE GL en TL480,0
15174Frans CSE GL en TL451,4
15179Duits CSE GL en TL481,4
15184Engels CSE GL en TL440,6
15187Arabisch CSE GL en TL471,0
15190Turks CSE GL en TL530,5
15193Spaans CSE GL en TL461,7
15198economie CSE GL en TL571,2
15203maatschappijleer 2 CSE GL en TL621,4
15210aardrijkskunde CSE GL en TL (nieuwe examnprogramma)580,8
15211aardrijkskunde CSE GL en TL (bezem - oude examenprogramma)660,7
15216geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL650,9
15221wiskunde CSE GL en TL761,0
15227natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL771,4
15228natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL670,8
15233biologie CSE GL en TL660,7
15234beeldende vakken CSE GL en TL700,7
15235beeldende vakken CPE GL en TL (tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving)500,0
15240muziek CSE GL en TL661,5
15241dans CSE GL en TL601,3
15242drama CSE GL en TL630,7