Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo KB
Beroepsgerichte programma's - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Op 3 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15244bouwtechniek-timmeren CSPE KB122◄0,6►
15246bouwtechniek-metselen CSPE KB128◄1,3►
15248bouwtechniek-schilderen CSPE KB102◄0,2►
15250bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB108◄0,6►
15252bouw-breed CSPE KB99◄0,3►
15254elektrotechniek CSPE KB108◄0,4►
15256grafimedia CSPE KB100◄0,1►
15259installatietechniek CSPE KB123◄0,5►
15261instalektro CSPE KB114◄0,8►
15263metalektro CSPE KB145◄0,9►
15265metaaltechniek CSPE KB122◄0,3►
15267transport en logistiek CSPE KB92◄0,2►
15270voertuigentechniek CSPE KB127◄0,6►
15273verzorging CSPE KB106◄0,4►
15275uiterlijke verzorging CSPE KB134◄0,4►
15277zorg en welzijn-breed CSPE KB91◄0,8►
15279administratie CSPE KB107◄1,5►
15281handel en verkoop CSPE KB160◄1,4►
15283handel en administratie CSPE KB105◄1,4►
15285mode en commercie CSPE KB108◄1,1►
15287consumptief-bakken CSPE KB144◄0,2►
15289consumptief-horeca CSPE KB150◄0,6►
15291consumptief-breed CSPE KB141◄0,6►
15293plantenteelt open teelten CSPE KB74◄0,5►
15295plantenteelt gesloten teelten CSPE KB68◄0,8►
15297groene ruimte CSPE KB74◄1,0►
15299bloembinden en -schikken CSPE KB79◄1,0►
15301dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB105◄0,6►
15303dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB106◄1,2►
15305verwerking agrarische producten CSPE KB76◄1,0►
15306agrarische bedrijfseconomie CSPE KB88◄2,4►
15307agrarische techniek CSPE KB70◄1,5►
15309landbouw-breed CSPE KB103◄0,5►
15311ICT-route CSPE KB94◄0,1►
15313techniek-breed CSPE KB88◄0,8►
15315sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB92◄0,5►
15317intersectoraal, technologie en dienstverlening CSPE KB100◄0,3►
15319intersectoraal, technologie en commercie CSPE KB98◄0,6►
15321intersectoraal, dienstverlening en commercie CSPE KB990,0
15333bouwen, wonen en interieur CSPE KB (pilot)119◄1,3►
15330produceren, installeren en energie CSPE KB (pilot)154◄0,4►
15336mobiliteit en transport CSPE KB (pilot)157◄1,0►
15339zorg en welzijn CSPE KB (pilot)99◄0,6►
15342economie en ondernemen CSPE KB (pilot)131◄1,0►
15345horeca, bakkerij en recreatie CSPE KB (pilot)150◄0,3►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de pilot-profiel-cspe’s hebben de pilot-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen van de pilot-scholen zijn hierover op 22 april 2015 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.