Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo cspe GL
Beroepsgerichte programma's - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Op 3 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15257grafimedia CSPE GL930,0
15322ITI (technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal) CSPE GL65◄0,5►
15323bouw (bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken) CSPE GL76◄0,3►
15324MEI (elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek-breed) CSPE GL89◄0,2►
15325consumptief (consumptief-bakken - consumptief-horeca - consumptief-breed) CSPE GL97◄0,5►
15326HAV (administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie) CSPE GL125◄1,0►
15327Z&W (verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed) CSPE GL91◄0,7►
15328landbouw (landbouw - landbouw-breed) CSPE GL108◄0,4►
15334bouwen, wonen en interieur CSPE GL (pilot)85◄0,9►
15331produceren, installeren en energie CSPE GL (pilot)106◄0,3►
15337mobiliteit en transport CSPE GL (pilot)1150,0
15340zorg en welzijn CSPE GL (pilot)87◄0,2►
15343economie en ondernemen CSPE GL (pilot)1050,0
15346horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL (pilot)128◄0,5►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de pilot-profiel-cspe’s hebben de pilot-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen van de pilot-scholen zijn hierover op 22 april 2015 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.