Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo BB
Beroepsgerichte programma's - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Op 3 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15243bouwtechniek-timmeren CSPE BB105◄0,5►
15245bouwtechniek-metselen CSPE BB118◄0,2►
15247bouwtechniek-schilderen CSPE BB1010,0
15249bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB108◄1,0►
15251bouw-breed CSPE BB90◄0,4►
15253elektrotechniek CSPE BB101◄1,0►
15255grafimedia CSPE BB103◄0,3►
15258installatietechniek CSPE BB96◄0,5►
15260instalektro CSPE BB119◄2,0►
15262metalektro CSPE BB134◄1,1►
15264metaaltechniek CSPE BB107◄0,6►
15266transport en logistiek CSPE BB670,0
15269voertuigentechniek CSPE BB136◄0,5►
15272verzorging CSPE BB113◄0,3►
15274uiterlijke verzorging CSPE BB108◄0,5►
15276zorg en welzijn-breed CSPE BB90◄0,5►
15278administratie CSPE BB100◄1,0►
15280handel en verkoop CSPE BB131◄1,0►
15282handel en administratie CSPE BB98◄0,5►
15284mode en commercie CSPE BB89◄0,9►
15286consumptief-bakken CSPE BB1610,0
15288consumptief-horeca CSPE BB149◄0,6►
15290consumptief-breed CSPE BB129◄0,6►
15292plantenteelt open teelten CSPE BB70◄0,2►
15294plantenteelt gesloten teelten CSPE BB70◄0,3►
15296groene ruimte CSPE BB71◄0,3►
15298bloembinden en -schikken CSPE BB71◄0,6►
15300dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB88◄0,3►
15302dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB98◄0,2►
15304verwerking agrarische producten CSPE BB87◄0,6►
15308landbouw-breed CSPE BB90◄0,3►
15310ICT-route CSPE BB83◄0,7►
15312techniek-breed CSPE BB76◄1,2►
15314sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB86◄0,2►
15316intersectoraal, technologie en dienstverlening CSPE BB98◄0,3►
15318intersectoraal, technologie en commercie CSPE BB93◄0,4►
15320intersectoraal, dienstverlening en commercie CSPE BB96◄0,2►
15332bouwen, wonen en interieur CSPE BB (pilot)120◄2,0►
15329produceren, installeren en energie CSPE BB (pilot)119◄0,7►
15335mobiliteit en transport CSPE BB (pilot)155◄0,8►
15338zorg en welzijn CSPE BB (pilot)87◄0,7►
15341economie en ondernemen CSPE BB (pilot)123◄0,6►
15344horeca, bakkerij en recreatie CSPE BB (pilot)140◄0,2►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de pilot-profiel-cspe’s hebben de pilot-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen van de pilot-scholen zijn hierover op 22 april 2015 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.