Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2014


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.
 

CvE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
14439HAVO Nederlands481,3
14441HAVO Frans490,4
14442HAVO Duits460,4
14443HAVO Engels450,0
14444HAVO Spaans461,5
14448HAVO geschiedenis771,8
14449HAVO geschiedenis (pilot)781,5
14450HAVO aardrijkskunde641,4
14451HAVO wiskunde A791,1
14452HAVO wiskunde A (pilot)831,4
14453HAVO wiskunde B771,4
14454HAVO wiskunde B (pilot)761,7
14455HAVO natuurkunde771,3
14456HAVO natuurkunde (pilot)761,6
14457HAVO scheikunde751,4
14458HAVO scheikunde (pilot)751,7
14459HAVO biologie760,9
14460HAVO biologie (pilot)820,8
14461HAVO economie 511,1
14462HAVO management & organisatie600,8
14464HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving811,4
14465HAVO filosofie421,8
14466HAVO maatschappijwetenschappen741,7
14467HAVO maatschappijwetenschappen (pilot)651,6
14468HAVO kunst (dans/drama/muziek/beeldende vormgeving/algemeen)631,3