Omzettingstabellen centrale examens vmbo KB - papieren examens
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2013


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
13478Nederlands CSE KB 480,8
13487Duits CSE KB 441,5
13492Engels CSE KB 420,9
13506economie CSE KB 521,1
13511maatschappijleer 2 CSE KB 561,3
13516aardrijkskunde CSE KB 631,3
13521geschiedenis CSE KB 571,4
13526wiskunde CSE KB 751,3
13531natuur- en scheikunde 1 CSE KB 690,9
13538biologie CSE KB 580,3