Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2013


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
13480Nederlands CSE GL en TL 480,2
13484Frans CSE GL en TL 460,7
13489Duits CSE GL en TL 470,2
13494Engels CSE GL en TL 450,4
13503Spaans CSE GL en TL 431,3
13508economie CSE GL en TL 590,8
13513maatschappijleer 2 CSE GL en TL 621,3
13518aardrijkskunde CSE GL en TL 610,8
13523geschiedenis CSE GL en TL 641,2
13528wiskunde CSE GL en TL 760,8
13533natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 730,6
13535natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 670,6
13540biologie CSE GL en TL 600,5
13543beeldende vakken CSE GL en TL 661,1