Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2012

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
12441HAVO Nederlands 451,1
12444HAVO Frans 481,5
12445HAVO Duits 470,4
12447HAVO Engels 520,4
12448HAVO Spaans 461,7
12452HAVO geschiedenis 761,6
12454HAVO aardrijkskunde 640,7
12456HAVO wiskunde A 791,1
12457HAVO wiskunde A (pilot) 781,5
12458HAVO wiskunde B 791,2
12459HAVO wiskunde B (pilot) 821,3
12460HAVO natuurkunde 791,3
12461HAVO natuurkunde (pilot) 780,9
12462HAVO scheikunde 791,7
12463HAVO scheikunde (pilot) 791,7
12464HAVO biologie 791,0
12465HAVO biologie (pilot) 790,8
12466HAVO economie 561,2
12468HAVO management & organisatie 601,9
12472HAVO filosofie 511,6
12473HAVO maatschappijwetenschappen 781,4
12474HAVO kunst (dans/drama/muziek/beeldende vormgeving/algemeen)  zowel CBT als Autoplay590,8