Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 1 - 2012

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
12101VWO Nederlands 490,9
12103VWO Fries 511,7
12104VWO Latijn 741,0
12105VWO Grieks 760,3
12106VWO Frans 501,5
12107VWO Duits 551,2
12108VWO Engels 480,6
12109VWO Spaans 500,4
12110VWO Russisch 490,7
12111VWO Turks 530,7
12112VWO Arabisch 460,7
12113VWO geschiedenis 750,6
12114VWO geschiedenis (pilot) 750,0
12115VWO aardrijkskunde 680,4
12116VWO wiskunde A 840,6
12117VWO wiskunde A (pilot) 811,4
12118VWO wiskunde B 781,5
12119VWO wiskunde B (pilot) 831,0
12120VWO wiskunde C 811,1
12121VWO wiskunde C (pilot) 791,8
12122VWO natuurkunde 771,1
12123VWO natuurkunde (pilot) 771,0
12124VWO scheikunde 700,5
12125VWO scheikunde (pilot) 711,7
12126VWO biologie 681,3
12127VWO biologie (pilot) 711,6
12128VWO economie 601,2
12129VWO economie (pilot) 621,9
12130VWO management & organisatie 630,9
12131VWO muziek met audio-cd 830,5
12132VWO muziek CBT - ExamenTester 830,6
12133VWO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving CSE671,2
12134VWO filosofie 500,5
12135VWO maatschappijwetenschappen 801,3
12137VWO kunst (dans/drama/muziek/beeldende vormgeving/algemeen) zowel CBT als Autoplay620,4