Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 1 - 2012

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
12141HAVO Nederlands 501,1
12143HAVO Fries 500,6
12144HAVO Frans 491,3
12145HAVO Duits 500,2
12147HAVO Engels 550,4
12148HAVO Spaans 451,7
12149HAVO Russisch 480,7
12150HAVO Turks 520,7
12151HAVO Arabisch 450,7
12152HAVO geschiedenis 751,6
12153HAVO geschiedenis (pilot) 780,9
12154HAVO aardrijkskunde 610,7
12155HAVO aardrijkskunde CBT - ExamenTester 610,9
12156HAVO wiskunde A 841,1
12157HAVO wiskunde A (pilot) 821,5
12158HAVO wiskunde B 801,2
12159HAVO wiskunde B (pilot) 821,3
12160HAVO natuurkunde 761,2
12161HAVO natuurkunde (pilot) 780,9
12162HAVO scheikunde 791,1
12163HAVO scheikunde (pilot) 781,4
12164HAVO biologie 821,0
12165HAVO biologie (pilot) 820,8
12166HAVO economie 541,2
12167HAVO economie (bezem) 601,3
12168HAVO management & organisatie 611,9
12169HAVO muziek met audio-cd 751,1
12170HAVO muziek CBT - ExamenTester 751,1
12171 HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving851,2
12172HAVO filosofie 451,4
12173HAVO maatschappijwetenschappen 751,2
12175HAVO kunst (dans/drama/muziek/beeldende vormgeving/algemeen) zowel CBT als Autoplay590,8