Omzettingstabellen centrale examens vmbo kb
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2010

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering (pdf, 60 kB)

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
10493 Nederlands CSE KB 50 0,1
10503 Duits CSE KB, papieren versie 46 2,2
10504 Duits digitaal CE KB 45 1,2
10508 Engels CSE KB 41 1,4
10522 economie CSE KB 44 1,8
10529 maatschappijleer 2 CSE KB 54 1,9
10534 aardrijkskunde CSE KB 59 1,2
10539 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 53 1,5
10544 wiskunde CSE KB 77 0,7
10550 natuur- en scheikunde 1 CSE KB 71 1,5
10559 biologie CSE KB 60 1,4


29-06-2010

e-mail: vo@cito.nl