Omzettingstabellen centrale examens vmbo gl en tl
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2010

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering (pdf, 60 kB)

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
10495 Nederlands CSE GL en TL 50 0,0
10499 Frans CSE GL en TL 48 0,3
10505 Duits CSE GL en TL 48 1,6
10510 Engels CSE GL en TL 43 1,0
10524 economie CSE GL en TL 59 0,4
10531 maatschappijleer 2 CSE GL en TL 65 1,6
10536 aardrijkskunde CSE GL en TL 61 0,8
10541 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL 58 1,4
10547 wiskunde CSE GL en TL 77 0,4
10553 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 77 1,4
10556 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL 66 0,5
10561 biologie CSE GL en TL 63 1,2
10564 beeldende vakken CSE GL en TL 70 0,9


29-06-2010

e-mail: vo@cito.nl