Omzettingstabellen centrale examens vwo
tijdvak 1 - 2010

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering (pdf, 85 kB)

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
10101 VWO Nederlands
tevens oud programma Nederlands
47 0,0
10102 VWO Fries
tevens oud programma Fries
50 1,0
10103 VWO Latijn
tevens oud programma Latijn
74 0,9
10104 VWO Grieks
tevens oud programma Grieks
76 0,8
10105 VWO Frans
tevens oud programma Frans 1,2
47 0,7
10106 VWO Duits
tevens oud programma Duits 1,2
51 0,7
10107 VWO Engels
tevens oud programma Engels
53 1,1
10108 VWO Spaans
tevens oud programma Spaans
53 0,3
10109 VWO Russisch
tevens oud programma Russisch
54 0,7
10110 VWO Turks
tevens oud programma Turks
56 0,7
10111 VWO Arabisch
tevens oud programma Arabisch
46 0,7
10112 VWO geschiedenis
tevens oud programma geschiedenis
76 0,1
10113 VWO geschiedenis (pilot) 77 0,0
10114 VWO aardrijkskunde (uitsluitend oud programma) 66 1,4
10115 VWO aardrijkskunde 63 0,5
10116 VWO wiskunde A 86 0,7
10117 VWO wiskunde B 84 1,1
10118 VWO wiskunde C
tevens oud programma wiskunde A1
77 0,8
10119 VWO wiskunde A1,2 (uitsluitend oud programma) 82 0,8
10120 VWO wiskunde B1 (uitsluitend oud programma) 83 1,9
10121 VWO wiskunde B1,2 (uitsluitend oud programma) 81 2,8
10122 VWO natuurkunde 1 (uitsluitend oud programma) 75 0,6
10123 VWO natuurkunde
tevens oud programma natuurkunde 1,2
77 1,3
10124 VWO natuurkunde Compex
tevens oud programma natuurkunde 1,2 Compex
65 1,6
10125 VWO natuurkunde (pilot) 76 1,2
10126 VWO scheikunde 1 (uitsluitend oud programma) 71 1,9
10127 VWO scheikunde
tevens oud programma scheikunde 1,2
72 1,6
10128 VWO scheikunde (pilot) 72 2,2
10129 VWO biologie
tevens oud programma biologie 1,2
76 1,5
10130 VWO biologie Compex
tevens oud programma biologie 1,2 Compex
67 1,5
10131 VWO biologie (pilot) 79 1,6
10132 VWO economie 1 (uitsluitend oud programma) 59 1,2
10133 VWO economie
tevens oud programma economie 1,2
57 1,2
10134 VWO economie (pilot) 69 1,7
10135 VWO management & organisatie
tevens oud programma management & organisatie
64 1,0
10136 VWO muziek
tevens oud programma muziek
78 0,8
10137 VWO muziek - pilot ExamenTester 78 0,5
10138 VWO tekenen, handvaardigheid & textiele vormg
tevens oud programma tekenen, handenarbeid & textiele werkvormen
64 1,3
10139 VWO filosofie
tevens oud programma filosofie
57 1,4
10140 VWO maatschappijwetenschappen
tevens oud programma maatschappijleer
85 0,8
10141 VWO kunst (d/d/m/b/a) incl. pilot ExamenTester 65 1,4
10142 VWO kunst (d/d/m/b/a) (extra afname) incl. pilot ExamenTester 64 1,2


16-06-2010

e-mail: vo@cito.nl