Omzettingstabellen centrale examens vmbo cse gl
Beroepsgerichte programma's - tijdvak 1 - 2010

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering (pdf, 50 kB)

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
10303 voertuigentechniek CSE GL 70 1,0
10328 plantenteelt CSE GL 71 0,6
10331 groene ruimte CSE GL 68 1,1
10334 bloembinden en -schikken CSE GL 70 0,6
10339 dierhouderij en -verzorging CSE GL 66 1,0
10342 verwerking agrarische producten CSE GL 70 1,4
10347 landbouw-breed CSE GL 70 0,9


08-06-2010

e-mail: vo@cito.nl