Engels GL en TL, vmbo in 2013

 

Examenstof

 

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Examendocumenten


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Engels GL en TL, vmbo in 2013. Kies Engels in 2013 of vmbo GL in 2013 of vmbo TL in 2013 als u breder geÔnformeerd wilt worden.

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 12 maart 2013
  Centrale examens in 2013 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)
 • 12 februari 2013
  Regeling wijziging vaststelling beoordelingsnormen en scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
 • 25 september 2012
  Mededelingen over de eindexamens 2013 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 3 mei 2012
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012Ė2013
 • 21 juni 2011
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 15 februari 2011
  Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 4 juni 2007
  Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag