Algemeen in 2013

 

Onder 'algemeen' vindt u een overzicht van overkoepelende wet- en regelgeving en jaarlijkse publicaties. Per schoolvakken is hier alle informatie over alle schoolsoorten beschikbaar. Het betreft dezelfde informatie die ook gedetailleerder per schoolsoort via de menubalk is te benaderen.


onderwerpen

 

MijnEindexamen.nl
Kandidaten met een beperking (algemeen)
Rekentoets VO
Wet op het voortgezet onderwijs
Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs
Inrichtingsbesluit WVO
Eindexamenbesluit
Staatsexamenbesluit
Septembermededelingen (algemeen)
Maartmededelingen (algemeen)
Rooster en andere belangrijke data (algemeen)
Examenprogramma's (algemeen)
Syllabi (algemeen)
Aangewezen vakken (algemeen)
Onregelmatigheden en fouten bij afname (algemeen)
Bijzondere groepen kandidaten (algemeen)

talen

Nederlands
Fries
Engels
Frans
Duits
Spaans
Russisch
Italiaans
Turks
Arabisch
Grieks
Latijn
letterkunde

exacte vakken

wiskunde
natuurkunde
scheikunde
natuur- en scheikunde
biologie
algemene natuurwetenschappen
natuur, leven en technologie
informatica

maatschappijvakken

geschiedenis
aardrijkskunde
economie
maatschappijleer
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
filosofie

kunstvakken en lo

kunst
kunstvakken 1
kunstvakken 2
tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen
beeldende vormgeving
culturele en kunstzinnige vorming
muziek
drama
dans
klassieke culturele vorming
lichamelijke opvoeding
bewegen, sport en maatschappij

rekenen

rekenen

landbouw

landbouw-breed
landbouw

techniek

bouw-breed
bouwtechniek metselen
bouwtechniek timmeren
bouwtechniek schilderen
bouwtechniek meubelmaken
bouwtechniek fijnhoutbewerking
grafische techniek
grafimedia
transport en logistiek
voertuigentechniek
metaaltechniek
elektrotechniek
installatietechniek
instalektro
metalektro

zorg en welzijn

uiterlijke verzorging
verzorging
zorg en welzijn-breed

economie

consumptief-breed
consumptief horeca
consumptief bakken
administratie
handel en administratie
handel en verkoop
mode en commercie

nw beroepsgericht

ICT-route
sport dienstverlening en veiligheid (SDV)
techniek-breed
technologie gl
intersectoraal

 
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag