muziek, havo in 2013

 

Examenstof

 

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Examendocumenten

 • 1e tijdvak
  pdf-ikoon 23 mei 2013
  Opgaven
 • pdf-ikoon 23 mei 2013
  Correctievoorschrift
 • 13 juni 2013
  Omzettingstabel normering

 • 2e tijdvak
  21 juni 2013
  Opgaven c.a. en correctievoorschrift
  Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen muziek, havo in 2013. Kies muziek in 2013 of havo in 2013 als u breder geÔnformeerd wilt worden.

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 12 maart 2013
  Centrale examens in 2013 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)
 • 12 februari 2013
  Regeling wijziging vaststelling beoordelingsnormen en scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
 • 12 februari 2013
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2013
 • 25 september 2012
  Mededelingen over de eindexamens 2013 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 3 mei 2012
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012Ė2013
 • 21 juni 2011
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 15 februari 2011
  Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag