biologie in 2013

 

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 12 maart 2013
  Centrale examens in 2013 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)
 • 25 september 2012
  Mededelingen over de eindexamens 2013 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 3 mei 2012
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012Ė2013
 • 21 juni 2011
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 15 februari 2011
  Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 4 juni 2007
  Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs

.wetgeving

Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag