vmbo KB in 2012

 

onderwerpen

Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs
Eindexamenbesluit
Septembermededelingen
Maartmededelingen
Rooster en andere belangrijke data
Examenprogramma's
Exameneenheden
Syllabi
Hulpmiddelen
Tijdvakken
Aangewezen vakken
Onregelmatigheden en fouten bij afname
Bijzondere groepen kandidaten
Normering
Uitslagbepaling
Certificaat
Diploma
Staatsexamens
MijnEindexamen.nl

talen

Nederlands
Engels
Frans
Duits
Spaans
Turks
Arabisch

exacte vakken

wiskunde
natuur- en scheikunde I
biologie

maatschappijvakken

geschiedenis
aardrijkskunde
economie
maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) *
maatschappijleer II

* alleen schoolexamen

kunstvakken en lo

kunstvakken 1 *
lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel) *

* alleen schoolexamen

landbouw

landbouw-breed
landbouw, agrarische bedrijfseconomie
landbouw, agrarische techniek
landbouw, bloemschikken en -binden
landbouw, dierhouderij en -verzorging
landbouw, groene ruimte
landbouw, plantenteelt
landbouw, verwerking agrarische producten (VAP)

techniek

bouw-breed
bouwtechniek metselen
bouwtechniek timmeren
bouwtechniek schilderen
bouwtechniek fijnhoutbewerking
grafimedia
transport en logistiek
voertuigentechniek
metaaltechniek
elektrotechniek
installatietechniek
instalektro
metalektro

zorg en welzijn

uiterlijke verzorging
verzorging
zorg en welzijn-breed

economie

consumptief-breed
consumptief horeca
consumptief bakken
administratie
handel en administratie
handel en verkoop
mode en commercie

nw beroepsgericht

ICT-route
intersectoraal dienstverlening & commercie
intersectoraal technologie & commercie
intersectoraal technologie & dienstverlening
sport, dienstverlening en veiligheid (SDV)
techniek-breed

 

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 15 maart 2012
  Centrale examens in 2012 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)
 • 14 februari 2012
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012
 • 13 september 2011
  Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 2 juni 2011
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011Ė2012
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 15 december 2010
  Regeling syllabi centrale examens VO 2012
 • 22 juni 2010
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 29 september 2009
  Mededeling exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2011 en eventueel 2012
 • 1 april 2009
  Wijziging van de Regeling examenprogrammaís voortgezet onderwijs

.wetgeving

Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag