terug  vwo in 2012
 

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 15 maart 2012
  Centrale examens in 2012 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)
 • 14 februari 2012
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012
 • 13 september 2011
  Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 2 juni 2011
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011Ė2012
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 15 december 2010
  Regeling syllabi centrale examens VO 2012
 • 22 juni 2010
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 10 juni 2008
  Regeling modellen diplomaís v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.
 • 10 augustus 2007
  Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007

.wetgeving

Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag