Syllabi (algemeen)

 

Om docenten en examenmakers te ondersteunen bij respectievelijk het voorbereiden van examenkandidaten en het construeren van centrale examens zijn er onder regie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) syllabi ontwikkeld waarin het CE-deel van de examenprogramma's nader gespecificeerd wordt. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

Een syllabus heeft tot doel docenten (en andere betrokkenen) te informeren over de toekomstige centrale examens zodat zij hun leerlingen daarop kunnen voorbereiden.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl. Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie geplaatst op de website van het College voor Toetsen en Examens.

De op 2012 betrekking hebbende regeling is de regeling syllabi centrale examens VO 2012.

.officiŽle publi­caties

  • 19 april 2011
    Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
  • 15 december 2010
    Regeling syllabi centrale examens VO 2012
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag