terug  techniek-breed in 2012
 

officiŽle publicatie

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 15 maart 2012
  Centrale examens in 2012 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)
 • 14 februari 2012
  Wijziging van de Regeling vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
 • 13 september 2011
  Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 2 juni 2011
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011Ė2012
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 15 december 2010
  Regeling syllabi centrale examens VO 2012
 • 22 juni 2010
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 1 april 2009
  Wijziging van de Regeling examenprogrammaís voortgezet onderwijs
 • 11 juli 2008
  Regeling intra- en intersectorale programma's v.m.b.o.
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag