kunstvakken 2 drama GL en TL, vmbo in 2012

 

Examenstof

 

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Examendocumenten

 • 1e tijdvak
  13 juni 2012
  Omzettingstabel normering

 • 2e tijdvak
  22 juni 2012
  Opgaven c.a. en correctievoorschrift
  Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld
 • 27 juni 2012
  Omzettingstabel normering
  Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunstvakken 2 drama GL en TL, vmbo in 2012. Kies drama in 2012 of vmbo GL in 2012 of vmbo TL in 2012 als u breder geÔnformeerd wilt worden.

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 15 maart 2012
  Centrale examens in 2012 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)
 • 14 februari 2012
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2012
 • 13 september 2011
  Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 2 juni 2011
  Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011Ė2012
 • 19 april 2011
  Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 • 22 juni 2010
  Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 4 juni 2007
  Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag