bouwtechniek meubelmaken in 2012

 


Examens


Deze pagina bevat informatie die algemeen is voor dit vak in 2012. Kies een examen als u specifieker geÔnformeerd wilt worden.

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

  • 15 maart 2012
    Centrale examens in 2012 voor vwo, havo, vmbo (Maartmededeling)
  • 14 februari 2012
    Wijziging van de Regeling vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo
  • 13 september 2011
    Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
  • 2 juni 2011
    Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011Ė2012
  • 19 april 2011
    Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
  • 15 december 2010
    Regeling syllabi centrale examens VO 2012
  • 22 juni 2010
    Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
  • 24 maart 2010
    Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
  • 4 juni 2007
    Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs

.wetgeving

Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag