Turks KB, vmbo in 2011

 

Examenstof

 

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Examendocumenten

 • 1e tijdvak
  pdf-ikoon 27 mei 2011  1.8 MB!
  Opgaven
 • pdf-ikoon 27 mei 2011
  Uitwerkbijlage
 • pdf-ikoon 27 mei 2011
  Correctievoorschrift
 • 15 juni 2011
  Omzettingstabel normering

 • 2e tijdvak
  24 juni 2011
  Opgaven c.a. en correctievoorschrift
  Wordt voor dit examen in dit tijdvak niet op internet beschikbaar gesteld

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Turks KB, vmbo in 2011. Kies Turks in 2011 of vmbo KB in 2011 als u breder geÔnformeerd wilt worden.

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 15 maart 2011
  Centrale examens in 2011 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)
 • 15 februari 2011
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2011
 • 15 februari 2011
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 15 februari 2011
  Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011
 • 28 september 2010
  Mededelingen over de eindexamens 2011 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 29 september 2009
  Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2011
 • 9 juni 2009
  Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
 • 4 juni 2007
  Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs
 • 26 februari 2007
  Wijziging van de Regeling examenprogrammaís talen vmbo in verband met de invoering van het centraal schriftelijk examen voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag