vwo in 2010

 

.september­mededeling

.officiŽle publi­caties

 • 24 maart 2010
  Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
 • 19 maart 2010
  Centrale examens in 2010 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)
 • 18 februari 2010
  Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010
 • 14 januari 2010
  Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers
 • 23 september 2009
  Mededelingen over de eindexamens 2010 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
 • 5 juni 2009
  Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (VO), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2009-2010
 • 27 november 2008
  Mededeling vaststelling syllabi centraal examen havo en vwo 2010
 • 24 juni 2008
  Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010
 • 10 juni 2008
  Regeling modellen diplomaís v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.
 • 10 augustus 2007
  Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007

.wetgeving

Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag